+34 932 412 898
avrp@avrp.es
CAS | CAT | | ENG

Auditoria de comptes anuals i financera

Els Estats Financers auditats ofereixen informació veraç a l'accionista i a l'empresari, seguretat a l'òrgan d'Administració i transparència davant tercers. Ja siguin de caràcter obligatori per normativa mercantil o voluntari, són un valor afegit a les xifres reflectides d'una empresa enfront de tercers.

La revisió mitjançant procediments d'auditoria analitzen el control intern de les empreses auditades detectant riscos potencials que poguessin existir en la protecció d'actius, així com la capacitat de l'organització per facilitar informació correcta i fiable.
L'auditoria entesa com un servei personalitzat al client permet generar un valor afegit per a l'empresa, expressat en termes d'intercanvi de punts de vista, recomanacions sobre importants aspectes de la seva activitat, del seu control intern i de la seva organització.

Valoracions

Realització d'auditories relacionades amb la compra, venda, fusió, escissió i valoració d'empreses o parts d'empresa.

Registre Mercantil

Treballs i certificats requerits d'un expert independent per la legislació mercantil (ampliacions i reduccions de capital, fusions, escissions, restriccions a la lliure transmissió d'accions, etc.)

Jurídica

Dictàmens pericials de part o designats pels Jutjats i Tribunals en litigis d'índole econòmica i d'investigació i anàlisi en totes les àrees judicials.

Certificacions de fet concrets

Sobre la base de la nostra condició de fedataris públics en matèria de comptabilitat i administració, podem emetre informes certificant fets econòmics o comptables.

Aquest tipus d'actuacions són útils enfront de:

  • Organismes Públics
  • Tribunals de Justícia i Arbitratge
  • Compliment de clàusules contretes enfront de tercers (preus, descomptes, royalties, préstecs, etc.)

Revisions limitades

Consisteix a efectuar una revisió de les partides més rellevants del Balanç per determinar si alguna d'elles afectaria al Valor Patrimonial de la Companyia per una errònia aplicació dels principis comptables o per errors de càlcul o estimació.

Aquest tipus de treballs estan especialment indicats per a una utilització interna per part de l'Adreça de la pròpia Companyia ja que permeten incidir en aspectes problemàtics, indicant els suggeriments per esmenar-los sense necessitat d'aplicar la totalitat dels procediments d'auditoria

Informes de transparència

Informes d'Auditoria

  • Auditoria voluntària de comptes anuals
  • Auditoria obligatòria de comptes anuals
  • Auditoria de comptes anuals consolidats
  • Auditoria de subvencions
  • Informes pericials
© AVRP Auditores, S.L. | Avís legal | Condicions d'ús web| Inici | Informes transparència
Plaza Francesc Macià, 6, 1º 1ª. 08021 Barcelona. Telf +34 932 412 898 - eMail: avrp@avrp.es